"A team that sweats together
sticks together"

Empower through play

Sport & Play is de gemene deler in de wereld die iedereen samenbrengt.  Een katalysator voor productiviteit en geluk.

Play the gateway to vitality.

Teambuilding heeft de kracht om sterkere relaties op te bouwen die op hun beurt productiviteit, betrokkenheid en moreel zullen verbeteren.  Bedrijven die plezier omarmen zien tevreden en vitale werknemers.
Het bedrijfsleven dat dit concept omarmt en “play” tot zijn bedrijfswaarden rekent is een onderwerp dat meer aandacht krijgt.
Medewerkers waarderen een speelse cultuur enorm.
Het stimuleert de samenwerking en creativiteit en geeft de gezondheid een boost.
 
Dus hoe kun je je cultuur speelser maken?
Spelen stimuleert vitaliteit, samenwerking en creativiteit.
Plan evenementen voor het bedrijf en bouw tradities op die de cultuur van het bedrijf ten goede kunnen komen. Een van de belangrijkste kenmerken van de evenementen van Team Power is het gebruik van sport als een manier om mensen samen te brengen. Nicole erkende de kracht van sport om barrières te doorbreken en samenwerking te bevorderen en koos padel als hoofdactiviteit voor veel van haar evenementen.
 

Team Power organiseert veel verschillende evenementen en workshops om teams en bedrijven te inspireren.

Veel van de grote levenslessen kunnen uit sport worden geleerd. Hier zijn enkele diepgaande lessen van wijsheid als inspiratie voor uw event.

Gezondheid is ons grootste goed.
Rome is niet op één dag gebouwd.
Sta op, kleed je aan en laat je zien.
Oefening baart de meester.
Waar de ene deur sluit, gaat er een andere open.
Samen Bereikt Iedereen Meer.
Verandering is de enige constante in het leven.
Geen woorden maar daden.
Geloof in wonderen.

Wij werken samen met topsporters, coaches, sprekers, wetenschappers, sportpsychologen, schrijvers en anderen die uw team zullen inspireren.